Нанесете с върховете на пръстите в областите, които ще се коригират.