fbpx

       „ТРЕЙДИНГБУЛГ” ООД

Подход

 Със седалище в София, „Трейдингбулг” ООД предоставя разнообразни консултантски услуги и услуги в сферата на търговията, като работи както на вътрешния, така и на международния пазар. Компанията се отличава със свеж и иновативен подход при консултантските услуги, действайки като връзка между производителя и купувача. Целта ни е да надминем очакванията на клиентите си, предлагайки на всеки клиент отлично обслужване и необходимата гъвкавост, като по този начин оптимизираме търговския процес и подобряваме бизнес ефикасността. Нашите експерти се отличават със задълбочени познания, съчетани с практическия им опит, като по този начин се осигурява получаването от клиентите на възможно най-ефективната и професионална услуга.

Опит 

Като утвърдена компания в сферата на посредничеството „Трейдингбулг” ООД участва във всеки етап до доставката на стоките, от откриване и избор на контрагента, през сключване на договора. Обширните умения на специалистите ни  обхващат всички аспекти, свързани с успешното финализиране на сделка, включително определяне на бизнес изискванията, идентификация на юридическите предпоставки, пазарно проучване, осъществяване на контакт и провеждане на преговори, организация на транспорта и последващи услуги по подпомагане на клиента.

Уникални предимства

За разлика от други консултантски дружества, ние в Трейдингбулг притежаваме задълбочени знания и опит на българския и на Италианския пазар, както и имаме познания относно спецификите и на други чуждестранни пазари. Екипът ни е разположен в България и Италия, осигурявайки по-добра координация. Партньорите ни, от друга страна, са компании от цял свят. Експертите ни имат богат опит във всички аспекти на консултантските услуги: търговия, финанси, юридически услуги, счетоводство,  установяване и поддържане на бизнес партньорства. Гордеем се с дългогодишния ни опит, натрупан при успешно осъществяване на множество проекти, дължащо се на ефективното насочване на членовете на екипа, внимателно планиране, добро оползотворяване на ресурсите ни, като контакти, добри практики в маркетинговите проучвания и откриването на продукти по специфичните изисквания на всеки клиент. Кратките срокове и коректността в бизнес отношенията ни с клиенти и партньори считаме за наш дълг.

С цел да удовлетворим индивидуалните нужди на клиентите, Трейдингбулг разчита на млад и амбициозен екип от професионалисти, които могат да предоставят компетентни съвети в различните си сфери на експертиза и да предложат интегрирани решения при започването на бизнес, включително предварителна оценка на инвестицията и възможни решения за финансиране. В „Трейдингбулг” ООД непрекъснато разширяваме знанията си и услугите, с цел да подпомогнем клиентите ни при успешното провеждане на бизнес дейността им.

Дейности

От създаването ни компанията постепенно разширява дейностите си. Работим успешно в сферата на консултирането и посредничеството при учредяването  и развитие на бизнес в България. Услугите ни в посредничеството обхващат търговия на пазара за части за атоматизация, дентални материали, вино, дръвени палети. Трейдингбулг работи съвместно с Киосера Солар Корпорейшън, производител на слънчеви панели, в качеството си на оторизиран представител на българския пазар.

Особено се гордеем от успеха на важна за компанията дейност: продажбата чрез собствена дистрибуторска мрежа на испанската козметика за професионална употреба Скейндор.

Ценен за дружеството е натрупаният опит при разрешаване на проблемите на стартиращи дружества и създаване на благоприятни предпоставки за развитието им, както и опитът при развиване на собствената ни дейност. Настоящите ни разнообразни проекти и бъдещите ни планове не биха били възможни без доверието и подкрепата на партньорите и клиентите ни. Затова Партньорство  е ключова дума за компанията  и  ние сме готови да работим и за в бъдеще с партньорите си и да израстваме заедно.